Foreningen BALDRON  organiserer utdanningene i miljømedisin etter Dietrich Klinghardt. Utdanningen er bygget opp av Institutt for nevrokinesiologi, som også sertifiserer deltakerne, godkjenner lærerne og utarbeider undervisningsmateriell.

Kort om Foreningen BALDRON

Foreningen BALDRON er en ideell forening som har som formål å fremme helse, miljø og forskning for å inspirere til samhandling mellom mennesker og natur. BALDRON er omdannet fra et enkeltpersonforetak til en Ideell forening for bedre å kunne ivareta visjonen og målet med virksomheten, nemlig å skape grunnlag for ideelle prosjekter knyttet til helse og miljø.

Foreningen BALDRON står for informasjon, forskning og nettverksbygging, med BALDRON Akademi som arrangør av seminarer, symposier og utdanningstilbud, samt deltakelse i offentlig debatt rundt relevante temaer.

BALDRON arrangerer utdanning i Byggbiologi og har tatt initiativ til opprettelsen av Norsk Byggbiologi Forening

BALDRON arrangerer utdanning i Mijlømedisin etter Dietrich Klinghardt

BALDRON driver BALDRON Senter i Fastingsgate, med åpent hus for rådgivning, testing og veiledning

BALDRON arrangerer hvert år et «El-Symposiet» . Det stratet med Wireless Humanity, og i 2013 går det femte årlige arrangementet av stabelen i oktober, med en lang rekke dyktige og anerkjente internasjonale forskere.

BALDRON arrangerte våren 2011 for første gang et internasjonalt forskningstreff om vann, kalt «Vannets fremtid» 17.-20.3.2011. Året etter gjentok vi suksessen med WATER2012, et stort anlagt symposium på DoGA/Kuturkirken Jacob.

BALDRON arrangerte i 2012 en LYS-konferanse i Oslo, i samarbeid med den internasjonale lysforeningen, og som et nytt grep for en nordisk lysforening under den internasjonale paraplyen.

 

Foreningen BALDRON eier BALDRON Helseforhandleren som driver næringsvirksomhet med rådgivning og salg av helseprodukter; og BALDRON Terapi som arbeider med å utvikle et eget terapinettverk. I BALDRONS lokaler i Fastingsgate 4 i Oslo, kan man også få satt opp time for testing, samt få kjøpt de naturlige midlene som inngår i Klinghardts behandlingsmetode. (Chlorella, koriander, omega, acerola, acai m.m.fl.)

Den næringsmessige siden av virksomheten skal tjene de ideelle målene ved å skape et økonomisk grunnlag for ideelle prosjekter. Akademivirksomheten har som mål å utvikle ideer gjennom forskning, samhandling og nettverksbygging.

Kort fortalt har vi TRE PRODUKTLINJER i vår salgs- og konsulentvirksomhet:

Konkrete produktlinjer og tjenester er:

  • El-følsomhet (Måling, skjerming og behandling).     Måleapparater for høyfrekvent stråling og lavfrekvente elektromagnetiske felt; Hovedleverandør: Gigahertz Solutions, Tyskland. www.gigahertz-solutions.com ; Materiell for beskyttelse mot stråling; tilskudd og terapeutiske tiltak for å utligne negative helseeffekter av stråling. http://www.gigahertz-solutions.com/
  • Styrking av immunforsvar via frekvensterapi, basert på Transkutan Elektrisk Nerve Stimulasjon (TENS). Leverandør: QuickZap, Sveits.www.quickzap.ch
  • Vitalisering av vann
  • Terapibad (Oljedispersjon: Jungebad)
  • Blomstermedisin og Eteriske Oljer
  • Kostholdsveiledning
  • Terapeutisk behandling (Miljømedisin etter Dr. Klinghardt, Enhetsterapi etter Dr. Audun Myskja, antroposofisk språkterapi, Toning, Fargebehandling (Photon Wave) mm.)

Vår ikke – kommersielle del omfatter kurs- og seminarvirksomhet og forskning. Salget av produktene i vår nettbutikk utgjør en direkte støtte til Jordsamvirket – et ideelt foretak for økologisk jordbruk, sosiale prosjekter og kulturell utveksling mellom Øst- og Vest-Europa. Deler av nettogevinsten på alle produkter  videreføres til Jordsamvirkets prosjekter: til Svartjordfondets modell for bærekraftig lokalsamfunn i Ukraina (www.freearth.org), eller til det innovative internasjonale pedgogiske prosjektet «Skole uten klasserom», med basis i Russland (www.flowfond.org).