Vi er:

Koordinator og hovedansvarlig for testingen:

Ingelin Sevåg Vestly

Ingelin Sevåg Vestly, født 1980, er utdannet Klinghardt-terapeut fra Norge og fra Tyskland og USA, hvor hun har fulgt alle kurstrinnene med Dietrich Klinghardt selv.  Hun er nå også godkjent som lærer i Norge for ART 1 av Dietrich Klinghardt selv og av Institutt for nevrobiologi  i Østerrike/Tyskland.Ingelin har ansvaret for arbeidet i øvingsgruppene.

Ved siden av sin utdanning som Klinghardt-terapeut, har Ingelin utdanning i homeopati med medisin grunnfag, dessuten en bachelor i eurytmi(bevegelseskunst) fra England og Norge, med videreutdanning i pedagogikk og et fordypningsår i billedkunst, samt 2 1/2 års studier i teologi fra Tyskland. Hun har arbeidet som klasselærer på mellomtrinnet i 4 år. For tiden arbeider hun med oppbyggingen av miljømedisinutdanningen i Norge, samtidig som hun driver klinikk for testing og avgiftning etter og i samarbeid med Dr. Klinghardt.

Ved siden av sitt terapeutiske arbeid, driver hun sin lille hyttegård med hester, sauer, høner, ender og kaniner, duer, skilpadde, hunder og katt, sammen med sin samboer Renzo Celani.

 

 

 

 

 

 

 

 Renzo Celani

Renzo Celani er medisinsk klarsynt og healer fra Tyskland/ Italia. Han bor og arbeider i Ås, Norge, sammen med Ingelin. Renzo har gjennom mange år hatt et nært samarbeid med dr. Klinghardt, og har opparbeidet en betydelig fagkompetanse.  Renzo er forsket på ved mange anerkjente institutter, bl.a. ved Instituttet til Prof. Popp i Tyskland. Han har også gjennomført en lang rekke behandlinger i samarbeid med leger/tannleger som har fulgt hans arbeid med observasjon og bl.a. varmesøkende instrumenter. Han var den første medisinske healeren hvor det ble slått fast at han har evnen til å regulere og endre varmeutstrålingen og lysutstrålingen fra hendene.

Renzo og Ingelin samarbeider i testing og behandling, både med mennesker og dyr.

 

 

 

 

 

Organisering av utdanningene; testing og rådgiving:

Marianne Kleimann Sevåg

Marianne Kleimann Sevåg er terapeut og gründer. Hun har arbeidet som lærer i 28 år, både i ungdomsskole og på videregående trinn, barnetrinn og barnehage, omtrent i den rekkefølgen, dessuten med studenter og voksne. Tidlig engasjerte hun seg i arbeidet for å beholde seksåringene i barnehagen, og utga i den forbindelse boka ”Amputert barndom” i 1992. I de senere årene har hun arbeidet stadig mer innenfor det terapeutiske feltet, med enhetsterapi, mentalfelt-terapi, miljømedisin og veiledning. Hun har engasjert seg i pedagogisk utviklingsarbeid og forskning, bl.a. med en mastergrad i Environmental Educaton, og holdt tallrike foredrag og seminarer. Marianne er initiativtaker til etableringen av Jordsamvirket og Svartjordfondet, se www.freearth.org og er spesielt opptatt av alt som gror, av landskapsutvikling, jordbruk og økologiske hus, av barn og småbarnsfamilienes situasjon generelt.

Ralph Raphael Kleimann

Ralph Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nettverksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er oppvokst på gård, er lærer fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk bruk av språk) fra Sveits og har dessuten studert i USA, Italia, Hellas og Norge. Raphael er utdannet enhetsterapeut (hos Dr. med. Audun Myskja). Han har arbeidet som terapeut, lærer og trepleier, med et stort engasjement for jordbruk. I 2000 startet han forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som siden har ført til utviklingen av BALDRON Mistel-Tre-Essensene. På grunn av hans el-følsomhet, har han siden 2008 videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling (se www.emf-norge.no). Raphael er flittig brukt som foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av seminarer, symposier og utdanninger i regi av BALDRON Ideelle Forening. ( se www.elsymposium.org og www.vannsymposium.no og www.husoghelse.no og www.lyskinesiologi.no )
Ralph-Raphael og Marianne er partnere i livet og i en rekke kulturelle og pedagogiske initiativ. De to deler en kjærlighet for Rudolf Steiners spirituelle vitenskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleimann Sevag