Info og Påmelding Her kan du melde deg på arrangementene våre. Vennligst fyll ut påmeldingsskjema nedenfor. Registrering er kun gyldig når avgiften er innbetalt til vår konto i Cultura Bank. Alternativt kan du be å få tilsendt et registreringsskjema (via kontakt skjema).

Error: Contact form not found.

Account owner: BALDRON Account Nr. 1254.05.63363 IBAN: NO8112540563363 BIC: DNBANOKK vennligst marker med ditt navn og tittelen på arrangementet please mark with your name and the titel of the respective event Hvis du heller vil skrive oss på den gode gamle måten så kan du sende et brev til: BALDRON Akademiet Eikestubben 4 1407 Vinterbro (Tel: 64943577)

 

_______________________________________________________________

 

Info and Registration You can enroll in our events. Please fill out the registration form below. Registration is valid only when the fee is paid into our account in Cultura Bank. Alternatively, you can ask to receive a registration form (via the contact form). [contactform-7 id = “53″ title = “Registration“] Account owner: BALDRON Account Ranked. 1254.05.63363 IBAN: NO8112540563363 BIC: DNBANOKK please mark with your name and the title of the event please mark with your name and the title of the respective event If you would rather write us at the good old way, you can send a letter to: BALDRON Academy Eikestubben April 1407 Vinterbrosenteret (Tel: 64943577)