Miljømedisinkurs januar 2012

13. – 15. januar 2012 blir det nytt kurs i ART 1 (Autonomic Response Testing 1/Regulasjondiagnostikk).

16.-18. januar er det kurs i PK 1 (Psykokinesiologi 1).

Er du interessert, ta kontakt raskt, for gruppen begynner å fylles opp. Flere av de som har tatt det en gang ønsker et repetisjonskurs. (Det er halv pris.)

Kursene holdes i Syverudveien ved Årungen i Ås utenfor Oslo, der vi er i gang med å bygge opp vårt nye BALDRON senter.