Individuell helsesjekk: Demo-foredrag lys-kinesiologi ved akutte traumer

Onsdag 17. august

Oslo: Unity Senter (Youngs torget)

Entre: 100 kr

Lys-kinesiologi og mentalfeltterapi ved akutte traumer –

individuell helsesjekk etter dr.med. Dietrich Klinghardt.

Praksisforedrag med demo av lys-kinesiologi

Med Jürgen Bayer og Gudrun Bayer, begge anerkjente psykokinesiologer, miljømedisinere og lærere i nevrobiologi og mentalfeltterapi i teamet til dr. Dietrich Klinghardt, Seattle /USA

Mange av oss er direkte eller indirekte berørt av hendelsene den 22.juli. Andre kjenner mennesker som har måttet flykte fra krigsområder eller tortur. Og alle har vi fått med oss noen smertefulle eller traumatiske opplevelser under oppveksten.  – Psykokinesiologi og mentalfeltterapi (tankefeltterapi) tilbyr kraftfulle redskap for å helbrede slike traumer.
Vi vil også sette disse i sammenheng med det som var tema ved tidligere demonstrasjoner, nemlig kroniske infeksjoner (ME, ADHD, MS etc), og med avgiftning av tungmetaller og parasitter.

I nært samarbeid med “årets lege for integrativ medisin” (Physician of the Year) 2007, dr. med. Dietrich Klinghardt fra USA, har vi utviklet Nordens første utdanning i miljømedisin og lys-kinesiologi (se www.baldron.org) –  og her kan du her få en smakebit.
Vær velkommen til å oppleve premieren for Klinghardt-terapi i Norden!
Krever ingen forkunnskap
For detaljert info om Klinghardts fremragende forskning og prisbelønnede behandling av sjelelige traumer, kroniske sykdommer og tungmetallbelastning, se: Klinghardt Academy USA eller (på tysk) Klinghardt Info Europa og Klinghardt Wien

Dette skal vi vise:

  • Muskeltest og “ART” (Autonomic Response Testing)
  • Psykokinesiologi, spesielt ved akutte traumer
  • Mentalfelt-terapi (tankefelt-terapi)
  • Miljøgifter og kroniske infeksjoner i synergi med elektromagnetisk stråling: Borreliose, ME, MS, ADHD, autisme…

På arrangementet vil du også få informasjon om

  • Klinghardt-terapi i Norge
  • Utrensning og kosttilskudd etter Dr. Klinghardt
  • Utdanningen i psyko-kinesiologi, “autonomic response testing” og mentalfelt-terapi etter Dr. Dietrich Klinghardt som nå tilbys for første gang i Norden.
  • Miljømedisin-konseptet*

mer om bakgrunnen her
mer om miljømedisin her


*Denne utdanningen er en del av BALDRONs helhetskonsept for sunne hus og friske mennesker.  Her er litt mer om bakgrunnen og “det store bildet”:

Miljømedisin – en praksisrettet utdanning i moduler.


– for mennesker som hjelper mennesker: terapeuter, kinesiologer, leger og som hjelp til selvhjelp;


– for mennesker som skaper et sundt miljø: arkitekter, byggmestere og ingeniører.


– det er mulig å ta modulene enkeltvis eller som påbygningsmoduler.Modul Hus og Helse

“Miljømedisin utenfra”: Byggbiologi og energimedisin


Byggbiologisk grunnutdanning; en helhetlig innføring i og vurdering av miljø og helsefaktorer www.hsuoghelse.no


– Giftstoffer og muggsopp; valg av riktige byggematerialer


– EMF; elektroanlegg og mobilstråling


– Geopati; magnetfelt, jordstråling, vannårer


Kurset går over tre langhelger (fredag til søndag ettermiddag) med oppstart ca 3 ganger i året. Neste kull starter 25. august 2011.


Gruppene er på maks 12 deltakere for å garantere intensivt praksisarbeid.


Modul Kropp og sjel

“Miljømedisin innenfra”: Individuell helsesjekk. Lys-kinesiologi og avgiftning


Miljømedisin etter Dr. Klinghardt og Dr. Joachim Mutter, basert på nevro-biologi og kroppens evne til selvbalansering.


Det er mulig å ta modulene enkeltvis eller som påbygningsmoduler.


For mer informasjon, se BALDRON Akademiet – miljømedisin